Filia Grybów

oferta Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej filia Grybów

ul. Kościuszki 18, 33-330 Grybów

PSYCHOLODZY:

mgr Anna Bołoz
mgr Dorota Jędrzejowska

PEDAGODZY:

mgr Elżbieta Tarczyńska –Witek - Kierownik filii
mgr Anna Popardowska
mgr Karolina Petryla

LOGOPEDZI:

mgr Anna Oświecimska
mgr Danuta Plata

 1. Badania psychologiczne pod kątem:

 • trudności w nauce

 • trudności w pisaniu i czytaniu

 • dojrzałości szkolnej

 • lateralizacji

 • problemów wychowawczych

 • wyboru zawodu

 • zaburzeń emocjonalnych

 • zasiłku pielęgnacyjnego

 1. Badania przesiewowe pod kątem dojrzałości szkolnej na terenie szkół
  i przedszkoli.

 2. Terapia indywidualna dzieci i młodzieży z zaburzeniami w sferze emocji
  i zachowania.

 3. Terapia indywidualna dzieci o zaburzonym rozwoju psychoruchowym.

 4. Terapia grupowa dzieci o nieharmonijnym i zaburzonym rozwoju psychoruchowym.

 5. Warsztaty na terenie szkół i przedszkoli.

 1. Badania pedagogiczne pod kątem: trudności w nauce, trudności w pisaniu i czytaniu dojrzałości szkolnej

  • Badania przesiewowe pod kątem dojrzałości szkolnej na terenie szkół
   i przedszkoli.

  • Badania przesiewowe pod kątem ryzyka dysleksji na terenie szkół i przedszkoli.

  • Terapia indywidualna dzieci z trudnościami w pisaniu i czytaniu.

  • Terapia grupowa dzieci z trudnościami w pisaniu i czytaniu.

  • Doradztwo edukacyjno-zawodowe.

  • Warsztaty na terenie szkół i przedszkoli.

 

Oferta pracy logopedy:

  • Badania logopedyczne dzieci z zaburzeniami mowy.

  • Badania przesiewowe dzieci z zaburzeniami mowy na terenie szkół i przedszkoli.

  • Terapia indywidualna dzieci z zaburzeniami mowy.

  • Terapia grupowa dzieci z zaburzeniami mowy.

 

Oferta dla rodziców

  • Prowadzenie prelekcji dla rodziców na terenie szkół, przedszkoli i poradni dotyczących różnorodnej tematyki.

  • Konsultacje indywidualne na terenie poradni.

  • Doradztwo w zakresie poprawnej pracy z dzieckiem.

  • Warsztaty doskonalące umiejętności wychowawcze rodziców.

  • Szkoła dla rodziców i wychowawców – cykl 10-ciu spotkań (czas trwania 1-go spotkania – 4 godz.)

 

Oferta dla Rad Pedagogicznych

  • Prowadzenie warsztatów na terenie szkół i przedszkoli dotyczących różnorodnej tematyki

  • Konsultacje indywidualne na terenie poradni w zakresie pracy z dzieckiem

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA ZDJĘĆ POWIATOWEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W NOWYM SĄCZU FILIA W GRYBOWIE