Filia Stary Sącz

Oferta Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Filia Stary Sącz

ul. Partyzantów 15, 33-340 Stary Sącz

PSYCHOLODZY:

mgr Agnieszka Lebdowicz-Jarzębak- kierownik filii
mgr Joanna Cięciwa
mgr Stanisława Jarosz
mgr Grzegorz Lewicki doradca zawodowy
mgr Aneta Faron-Lasyk

PEDAGODZY:

mgr Małgorzata Trzop
mgr Zofia Paluch
mgr Aniela Pietrzak
mgr Małgorzata Mordarska

LOGOPEDZI:

mgr Barbara Nawojowska
mgr Aneta Popiela
mgr Dorota Łaszczewska-Świerczek
mgr Aleksandra Tokarczyk

A. Oferta pracy psychologa:

1. Badania psychologiczne pod kątem:

• trudności w nauce

• trudności w pisaniu i czytaniu

• dojrzałości szkolnej

• lateralizacji

• problemów wychowawczych

• wyboru zawodu • zaburzeń emocjonalnych

• zasiłku pielęgnacyjnego

2. Badania przesiewowe pod kątem dojrzałości szkolnej na terenie szkół i przedszkoli.

3. Terapia indywidualna dzieci i młodzieży z zaburzeniami w sferze emocji i zachowania.

4. Terapia indywidualna dzieci o zaburzonym rozwoju psychoruchowym.

5. Terapia grupowa dzieci o nieharmonijnym i zaburzonym rozwoju psychoruchowym.

6. Warsztaty na terenie szkół i przedszkoli ( tabelka na odwrocie).

B. Oferta pracy pedagoga:

1. Badania pedagogiczne pod kątem:

• trudności w nauce

• trudności w pisaniu i czytaniu

• dojrzałości szkolnej

2. Badania przesiewowe pod kątem dojrzałości szkolnej na terenie szkół i przedszkoli.

3. Badania przesiewowe pod kątem ryzyka dysleksji na terenie szkół i przedszkoli.

4. Terapia indywidualna dzieci z trudnościami w pisaniu i czytaniu.

5. Terapia grupowa dzieci z trudnościami w pisaniu i czytaniu.

6. Warsztaty na terenie szkół i przedszkoli (tabelka na odwrocie).

B. Oferta pracy logopedy:

1. Badania logopedyczne dzieci z zaburzeniami mowy.

2. Badania przesiewowe dzieci z zaburzeniami mowy na terenie szkół i przedszkoli..

3. Terapia indywidualna dzieci z zaburzeniami mowy.

4. Terapia grupowa dzieci z zaburzeniami mowy.

A. Badania przesiewowe:

5. Badania przesiewowe słuchu programem „Słyszę” na terenie szkół i przedszkoli.

6. Badania przesiewowe wzroku programem „Widzę” na terenie szkół i przedszkoli.

B. Oferta dla rodziców

7. Prowadzenie prelekcji dla rodziców na terenie szkół, przedszkoli i poradni dotyczących różnorodnej tematyki.

8. Konsultacje indywidualne na terenie poradni.

9. Doradztwo w zakresie poprawnej pracy z dzieckiem.

10. Warsztaty doskonalące umiejętności wychowawcze rodziców.

11. Szkoła dla rodziców i wychowawców – cykl 10-ciu spotkań (czas trwania 1-go spotkania – 4 godz.)

C. Oferta dla Rad Pedagogicznych

12. Prowadzenie warsztatów na terenie szkół i przedszkoli dotyczących różnorodnej tematyki

13. Konsultacje indywidualne na terenie poradni w zakresie pracy z dzieckiem

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA ZDJĘĆ POWIATOWEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W NOWYM SĄCZU FILIA W STARYM SĄCZU