WAŻNE – konferencja „Wspomaganie szkół w budowaniu efektywnych relacji”

WAŻNE
W związku z organizowaną konferencją we współpracy z Kuratorium Oświaty pt. „Wspomaganie szkół w budowaniu efektywnych relacji.” w dniu 10.12.2015r., istnieje konieczność przesunięcia spotkania grupy wsparcia na dzień 08.12.2015r. o godzinie 10.00 w Starostwie Powiatowym.
Zaproszenia drogą mailową zostaną w najbliższym czasie rozesłane do szkół.
Pozdrawiamy serdecznie.

Zaproszenie na spotkanie 08.10.2015

Z A P R O S Z E N I E

 

 

W związku z kontynuacją spotkań utworzonej grupy wsparcia dla pedagogów szkolnych z rejonu działania Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Sączu mamy przyjemność zaprosić Państwa na kolejne spotkanie, które odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, dnia 08.10.2015r. o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej nr 207.

 

Zwracamy się z prośbą do Dyrektorów Szkół o oddelegowanie swoich pedagogów.

 

 

                                                                                             Z poważaniem

Dyrektor Leszek Marek Misiewicz