KORONAWIRUS – Informacje, porady, rozmowy z dzieckiem i zdrowie psychiczne

OFERTA

Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci ma na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Zobacz więcej

DOKUMENTY

Przydatne dokumenty do ściągnięcia i zapisania na Twoim osobistym komputerze za pomocą jdnego przycisku.

Zobacz więcej

KONTAKT

Zapraszamy do kontaktu z nami za pomocą formularza kontaktowego lub z wykorzystaniem telefonu lub poczty elektronicznej.

Zobacz więcej

O POWIATOWEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W NOWYM SĄCZU...

Nasza placówka istnieje od 2012 roku. Jesteśmy publiczną placówką oświatową, świadczącą bezpłatną pomoc psychologiczną, pedagogiczną oraz logopedyczną dla dzieci i uczniów z placówek objętych rejonem naszego działania. Naszym głównym celem jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży oraz udzielanie im pomocy adekwatnej do potrzeb. Ofertę kierujemy również do rodziców, nauczycieli, pedagogów i innych osób zaangażowanych w rozwój i wychowanie dzieci. 


Zgodnie ze Statutem Poradni oraz zróżnicowanymi potrzebami środowiska oferujemy pomoc diagnostyczną, doradczą, profilaktyczną i terapeutyczną. Nasze propozycje oferujemy dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom z terenu gmin: Chełmiec, Gródek n/Dunajcem, Kamionki Wielkiej, Korzennej, Łososiny Dolnej, Nawojowej. Ponadto udzielamy pomocy dzieciom z wadami wzroku, słuchu, autyzmem i innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju z rejonu powiatu nowosądeckiego.

Poradnia udziela pomocy w formie:

- diagnozowania przyczyn trudności szkolnych, wychowawczych, emocjonalnych
- określania potencjalnych możliwości uczniów
- terapii psychologicznej;
- terapii pedagogicznej;
- terapii logopedycznej;
- doradztwa edukacyjno-zawodowego;
- zajęć specjalistycznych, warsztatów;
- szkoleń, prelekcji;
- konsultacji i porad;
- orzekania o potrzebie indywidualnego nauczania
i kształcenia specjalnego;
- opiniowania o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;