Zaproszenie na spotkanie 11.02.2016

Nowy Sącz, dnia 18.01.2016r.

Z A P R O S Z E N I E

W związku z kontynuacją spotkań utworzonej grupy wsparcia dla pedagogów szkolnych z rejonu działania Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Sączu mamy przyjemność zaprosić Państwa na kolejne spotkanie, które odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, dnia 11.02.2016r. o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej nr 207. Tematem naszego spotkania będą trudne zachowania uczniów w szkole.

Zwracamy się z prośbą do Dyrektorów Szkół o oddelegowanie swoich pedagogów.

Z poważaniem

Dyrektor Leszek Marek Misiewicz

DNI OTWARTE W POWIATOWEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W NOWYM SĄCZU

Dnia 16 stycznia 2016 roku w godzinach od 9:00 do 13:00 w ramach „Dnia Otwartego” w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Sączu, ulica Waryńskiego 1 zapraszamy dzieci od 0-18 roku życia oraz ich rodziców na konsultacje psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne oraz doradztwo zawodowe.

Dyżurujący specjaliści:

mgr Adam Poradowski – psycholog

mgr Magdalena Kiełbasa – pedagog, doradca zawodowy

mgr Agata Dyrek – neurologopeda

mgr Justyna Demaj – surdologopeda

Zapisy w sekretariacie Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Nowym Sączu, ul. Waryńskiego 1, tel. (0-18) 4731408

WAŻNE – konferencja “Wspomaganie szkół w budowaniu efektywnych relacji”

WAŻNE
W związku z organizowaną konferencją we współpracy z Kuratorium Oświaty pt. “Wspomaganie szkół w budowaniu efektywnych relacji.” w dniu 10.12.2015r., istnieje konieczność przesunięcia spotkania grupy wsparcia na dzień 08.12.2015r. o godzinie 10.00 w Starostwie Powiatowym.
Zaproszenia drogą mailową zostaną w najbliższym czasie rozesłane do szkół.
Pozdrawiamy serdecznie.

Zaproszenie na spotkanie 08.10.2015

Z A P R O S Z E N I E

 

 

W związku z kontynuacją spotkań utworzonej grupy wsparcia dla pedagogów szkolnych z rejonu działania Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Sączu mamy przyjemność zaprosić Państwa na kolejne spotkanie, które odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, dnia 08.10.2015r. o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej nr 207.

 

Zwracamy się z prośbą do Dyrektorów Szkół o oddelegowanie swoich pedagogów.

 

 

                                                                                             Z poważaniem

Dyrektor Leszek Marek Misiewicz