Informacja dotycząca planowania harmonogramu pracy diagnostów

Dzień Dobry Państwu,


Dyrekcja Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Sączu zwraca się z prośbą o analizę dokumentów uczniów oraz ewentualne zgłoszenia na kontrolne diagnozy psychologiczno-pedagogiczne w celu aktualizacji opinii i orzeczeń. Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną, konieczne jest wcześniejsze zaplanowanie harmonogramu pracy diagnostów.

Z poważaniem Dyrektor Leszek Misiewicz

Jaką szkołę wybrać po szkole podstawowej?

PAMIĘTAJ:

Wybierz zawód, który kochasz, a nie przepracujesz żadnego dnia w życiu.”

Konfucjusz

Jaką szkołę wybrać po szkole podstawowej?

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Jeśli wybie­rasz zawód, który jest dostępny do­piero na studiach wyższych (np. prawnik, lekarz, dziennikarz, psy­cholog), to zastanów się nad liceum ogólnokształcącym.

Jest to typ szkoły, którego ukończe­nie umożliwia uzyskanie świadec­twa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

Ten typ szkoły proponuję także uczniom, którzy mając dobre oceny, nie wiedzą, czym chcieliby się zawodowo zająć w przy­szłości. Wówczas zyskują dodatkowe 4 lata na pod­jęcie decyzji edukacyjnej i zawodowej :p.

Absolwenci lice­ów ogólnokształcących po ukończe­niu ostatniej klasy programowo najwyższej uzyskują wykształcenie średnie, co daje im możliwość ubie­gania się o przyjęcie do szkół poli­cealnych. Po zdaniu egzaminu ma­turalnego uzyskują prawo do ubie­gania się o przyjęcie na studia wyższe lub szkoły pomaturalne.

Pamiętaj jednak, że po li­ceum ogólnokształcącym nie masz żadnych kwalifi­kacji zawodowych, konieczne jest więc podjęcie dalszej nauki w szkole policealnej lub na studiach wyższych.

TECHNIKUM

Wybierając pięcioletnie technikum masz pewność, że po jego ukończeniu będziesz miał dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Ta szkoła zapewnia dobre przygotowanie do wyższych studiów technicznych (np. na politechnikach).

Zatem decydując się na wybór tego typu szkoły ponadpodstawowej wybierasz zawód (np. technik mechanik pojazdów samochodowych) i jednocześnie zdobywasz wykształcenie średnie, którego ukoronowaniem jest matura. Polecam ten typ szkoły jeśli marzysz o tym, by zdobyć zawód i móc szukać pracy bądź, by mając konkretny zawód, myśleć o studiach.

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

Wybierając trzyletnią szkołę branżową I stopnia, pamiętaj o tym, że jej ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie.

Możesz też dalej kształcić się w dwuletniej szkole branżowej II stopnia. Zdać kwalifikacje i maturę tzw. zawodową i iść na studia techniczne.

Polecam Ci ten typ szkoły, jeśli jesteś zainteresowany szybkim zdobyciem konkretnego zawodu i marzysz o podjęciu pracy, o własnych pieniądzach. Wybierając szkołę branżową, możesz spodziewać się dużej liczby godzin zajęć praktycznych, które służą przede wszystkim nabywaniu kompetencji zawodowych potrzebnych w wybranym zawodzie. Zatem mniej teorii, a więcej praktyki zawodowej.

Jak szukać informacji o zawodach?

Przede wszystkim dobrze jest wiedzieć:

 • co robi osoba wykonująca dany za­wód, jakie ma zadania, jakie wy­konuje czynności?,
 • jakie są wymagania wobec osób zainteresowanych określonym zawodem?,
 • w jakich warunkach wykonuje się pracę w danym zawodzie?,
 • jakie są przeciwwskazania do pracy w danym zawodzie (kto nie powi­nien wykonywać tego zawodu głów­nie ze względu na stan zdrowia)?,
 • jakie trzeba zdobyć wykształce­nie, by móc wykonywać dany zawód?,
 • jakie są możliwości doskonalenia zawodowego, poszerzania zakresu kompetencji w zawodzie?,
 • jakie są szanse na znalezienie pra­cy?.

Polecam obejrzeć dostępne na portalach internetowych filmy o zawodach.

Co należy wziąć pod uwagę wybierając dalszą drogę kształcenia?

Przede wszystkim: zastanów się nad tym jakie masz: zainteresowania, uzdolnienia, pasje, stan zdrowia, osobowość i motywację do nauki.

Ze względu na ograniczenia związane z epidemią koronowirusa, możesz zapoznać się z ofertami rekrutacji szkół ponadpodstawowych z naszego regionu dostępnymi na stronach internetowych. W szkołach tych pod telefonem dyżurują pracownicy, więc zawsze możesz zapytać o nurtujące Cię kwestie. Analizując propozycje kształcenia w technikach zwróć uwagę na rozszerzone przedmioty.

Jakich unikać błędów:

Najczęściej popełnianym przez młodzież błędem przy wyborze zawodu jest kierowanie się modą, aktualną wysokością zarobków w danej branży, barak wiary w swoje możliwości, dołączanie do grupy kolegów, realizowanie niespełnionych marzeń  rodziców lub po prostu odkładanie tej decyzji na ostatnią chwilę.
Każdy z nas jednak jest odpowiedzialny za swoje życie i swoje wybory. Dlatego bądź kapitanem statku i sam wybieraj kierunek celu. 

Polecam stronę, do przeliczania punktów.

https://takzdam.pl/kalkulator-punktow/

Serdecznie zapraszam do kontaktu telefonicznego (18 443 56 78) lub drogą e-mail m.kielbasa@ppppns.pl

Magdalena Kiełbasa – doradca zawodowy.

Zostań w domu w czasie kwarantanny społecznej…

POZNAJ PRAKTYCZNE TRIKI EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ.

Kiedy zaczynasz naukę pamiętaj, że Twój mózg potrzebuje odpowiedniej rozgrzewki. Analogicznym przykładem do powyższego stwierdzenia jest aktywność sportowców. By osiągnąć wysokie końcowe wyniki w danej dyscyplinie muszą wcześniej odpowiednio się przygotować. Naukowcy udowodnili, że nasz mózg również musi nastawić się na naukę. W pierwszym kwadransie pracy nie uzyskamy optymalnego przygotowania do wysiłku intelektualnego.

Proponujemy rodzicom i dzieciom krótką instrukcję jak zorganizować efektywnie naukę:

 • Zorganizuj swoje miejsce pracy w sposób uporządkowany (wyeliminuj wszystkie rozpraszające Cię elementy, np. wyłącz telefon), pamiętaj o dobrym oświetleniu i przewietrzonym pomieszczeniu. Miej na biurku wodę do picia (wszelkiego rodzaju energetyki są szkodliwe), mile widziana smaczna zdrowa przekąska.
 • Zaczynaj naukę o podobnych porach, pamiętając, że najkorzystniejsze są godziny dopołudniowe, oczywiście po dobrze przespanej nocy (minimum 8 godzin snu; szczególnie dla uczniów w wieku szkolnym cenny jest sen przed godziną 24.00).
 • Dla dobrej koncentracji najkorzystniejsze będzie jeżeli zorganizujesz swoją naukę w sposób urozmaicony.
 • Odrabianie zadań najlepiej rozpoczynać od przedmiotów lub zadań o średnim poziomie trudności, przechodząc kolejno do ćwiczeń bardziej zaawansowanych.
 • Decydując jaką przyjąć formę nauki, trzeba pamiętać iż wybór zależy od sposobu, w jaki wiedza będzie przez nauczyciela sprawdzana (jeśli będzie to odpowiedź ustna, wówczas materiał trzeba powtórzyć ustnie, jeśli kontrola wiadomości będzie w formie pisemnej, bardziej skuteczne jest przećwiczenie odpowiedzi pisemnych).
 • Ucząc się w domu należy pamiętać o konieczności robienia przerw (najbardziej efektywnie przebiega praca, jeśli uczymy się około 30-45 minut i robimy krótką 5-10 minutową przerwę).
 • Najszybciej zapamiętujemy w sposób „polisensoryczny”, czyli angażując wszystkie zmysły (patrząc, słuchając, notując, rysując, powtarzając na głos z pamięci zapamiętane informacje, opowiadając komuś o tym, czego się uczymy). Istnieją również specjalne metody, takie jak: mnemotechniki, mapy myśli, które można wykorzystywać dla lepszego zapamiętywania nowych informacji.
 • Bardzo ważne jest, aby pracować systematycznie, to pomoże w utrwaleniu wiedzy, niwelując tym samym powstawanie braków w wiadomościach szkolnych.
 • Rodzice ustalcie z dziećmi jasne reguły obowiązujące w domu dotyczące: podziału obowiązków domowych, w tym odrabiania zadań oraz czasu korzystania z telewizji i komputera.
 • Rodzicom zaleca się monitorowanie samopoczucia dzieci i odnajdywanie równowagi pomiędzy nauką a wypoczynkiem, pamiętajcie aby unikać piętrzenia obciążeń.
 • Rodzice powinni zadbać aby dzieci w przerwie pomiędzy blokami nauki wykonywały ćwiczenia ruchowe poprawiające ogólną kondycję psychofizyczną dzieci  i tym samym usprawniające połączenia mózgowe np. wykonywanie ruchów naprzemiennych, ćwiczenia oddechowe.
 • Rodzice powinni umiejętne mobilizować swoje dzieci do nauki, rozumieć i doceniać ich wysiłek i motywację, ale również wspierać w razie niepowodzeń (sukces niejednokrotnie przychodzi po wielu porażkach).
 • Rodzice powinni pozostawać w zdalnym kontakcie z nauczycielami, wspólnie wypracowywać skuteczne sposoby motywowania i rozwoju dzieci.

AKYWNOŚĆ FIZYCZNA W CZASIE PRZERWY W NAUCE…

DLACZEGO POTRZEBUJESZ RUCHU???

Codzienne, wielogodzinne przebywanie dziecka w pozycji siedzącej jest czynnikiem szkodliwie wpływającym na rozwój organizmu. Praca umysłowa oraz siedzenie w bezruchu przez długi czas często w niedostosowanej, niewygodnej pozycji, sprawia że dziecko szybko się męczy, na skutek czego przybiera nieprawidłową postawę ciała, garbi się i pochyla. Ponadto obciążona jest ręka (pisanie, rysowanie – niestety, w tę pracę zaangażowana jest tylko jedna z rąk), zmysł słuchu i wzroku. Efektem tego jest gorsza praca dziecka i słabsze przyswajanie przez niego informacji. Aby zapobiec tym negatywnym zjawiskom, należy wprowadzać ćwiczenia ruchowe. Taka aktywność fizyczna ma pozytywny wpływ zarówno na rozwijający się organizm jak i efektywność jego pracy umysłowej.

Kilkuminutowe przerwy w nauce powinny być stosowane codziennie, kilkakrotnie w ciągu każdego dnia.

Niektóre z celów ćwiczeń ruchowych śródlekcyjnych:

– przeciwdziałanie negatywnym skutkom znużenia i zmęczenia,

– pobudzenie układu krążenia i układu oddechowego,

– korekcja postawy poprzez wszechstronnie zaangażowanie układu kostno-stawowo-mięśniowego, kształtowanie nawyku prawidłowej postawy,

– odciążenie analizatora wzrokowego i słuchowego,

– kształtowanie trwałego nawyku stosowania aktywnego wypoczynku.

Wspomniana aktywność powinna opierać się m.in. na ćwiczeniach angażujących:

– mięśnie szyi – których celem jest prawidłowe ustawienie głowy i kształtowanie naturalnych krzywizn kręgosłupa,

– mięśnie ramion i kończyn górnych – wymachy, wyprosty i krążenia wykonywane w różnych kierunkach i w różnym tempie, 

– mięśnie tułowia w różnych płaszczyznach – ćwiczenia korygujące postawę, zwiększające gibkość i elastyczność kręgosłupa (np. skłony w przód i w tył, skłony boczne, skręty),

– mięśnie kończyn dolnych – chód, bieg, podskoki jednonóż i obunóż, kroki taneczne, specjalne ćwiczenia zapobiegające płaskostopiu, 

– układ oddechowy – ćwiczenia oddechowe mające na celu zwiększenie pojemności płuc i ich wentylację. 

Przykłady ćwiczeń:

 1. Postawa zasadnicza, RR na biodrach,
  – zgięcie głowy, powrót
 2. Postawa zasadnicza, RR w górze,
  – skłon tułowia w przód, powrót
 3. Postawa, dłonie oparte o blat stolika,
  – przysiad, powrót
 4. Postawa NN w rozkroku, ćwiczący trzyma książkę,
  – skręt tułowia w prawo, powrót, skręt tułowia w lewo, powrót
 5. Postawa, NN w lekkim rozkroku, RR swobodnie,
  – wdech – wspięcie na palce wznos RR przodem w górę,
  – wydech – skłon w przód.

Analizując obecną trudną sytuację, z którą wszystkim nam przyszło się zmierzyć pamiętajmy o wzajemnej życzliwości, trosce i empatii bez, których to będzie nam ciężko stworzyć odpowiedni klimat rodzinny i właściwe relacje z nauczycielami pracującymi w zdalnej formie. Pamiętajmy, że nauczyciele także są w nowej sytuacji, dlatego wykażmy względem nich zrozumienie i wsparcie zgodnie współpracując z nimi na wielu płaszczyznach.

dr Elżbieta Cygnar

mgr Aneta Małecka-Poręba

dr Katarzyna Zwolińska-Mirek

Instytut Kultury Fizycznej PWSZ w Nowym Sączu i

Powiatowa Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Nowym Sącz

List do rodziców

Drodzy Rodzice !

Znaleźliśmy się w sytuacji, która nas zaskoczyła i wymaga od nas przystosowania do nowej rzeczywistości. Nie możemy Państwa wspierać w bezpośrednim kontakcie, ale cały czas pozostajemy do Państwa dyspozycji za pośrednictwem internetu i telefonów.

W tym trudnym czasie, obecność kochających rodziców w życiu dziecka jest największą wartością pozwalającą na bezpieczne przetrwanie.

Przygotowaliśmy dla Państwa kilka wskazówek jak wspierać dziecko:

 1. Dbaj o dobre relacje budowane na szacunku dla dziecka i jego przeżyć.
 2. Poświęć dziecku uwagę, wysłuchaj co do ciebie mówi, nie ograniczaj kontaktu wyłącznie do rozliczania z wywiązywania się z roli ucznia.
 3. Zaopiekuj przeżywane emocje dziecka poprzez ich zrozumienie, nazwanie. Trudne sytuacje wywołują trudne emocje i to jest normalne.
 4. Porozmawiaj z dzieckiem jak ono spostrzega tą sytuację, czego się obawia i czego potrzebuje.
 5. Nie zaprzeczaj, gdy dziecko mówi np., że się boi, niepokoi, unikaj komunikatów i obietnic „ nie ma się czego bać”, „będzie dobrze”, ale udzielaj rzetelnej informacji na temat podjętych środków bezpieczeństwa.
 6. Nie bój się powiedzieć, że czegoś nie wiesz. To jest bezpieczniejsze, niż podawanie niepewnych czy niesprawdzonych wiadomości.
 7. Podkreśl i pokaż siłę rodziny, wzajemnych więzi, możliwości wsparcia, zaopiekowania.
 8. Zezwól na kontakt z rówieśnikami poprzez media na ustalonych zasadach.
 9. Utrzymaj stały, dotychczasowy rytm dnia z czasem przeznaczonym na naukę , zabawę, obowiązki domowe, pory mycia, chodzenia spać.
 10. Pamiętaj, że jesteś dla dziecka wzorem radzenia sobie z emocjami.
 11. Wykorzystaj tą sytuacje na bliższe poznanie swojego dziecka, szukaj dobrych stron i mów o nich.
 12. Wracaj z dzieckiem do dobrych wspomnień, pozwól na marzenia, fantazję i planowanie.

z życzeniami szybkiego powrotu do normalności przygotowała dla Państwa

Barbara Gołaszewska Sierotowicz