Kiedy do logopedy? Krótki poradnik dla rodziców

Bardzo wcześnie można zauważyć pewne symptomy nieprawidłowego rozwoju mowy, które powinny skłonić rodzica do jak najszybszej konsultacji
z logopedą. Nie jest prawdą, że do logopedy należy się zgłosić dopiero, kiedy dziecko jest w wieku przedszkolnym, czy szkolnym i już ma wadę wymowy – wtedy terapia może przebiegać znacznie dłużej. Warto wiedzieć, że opieka logopedyczna, stymulowanie rozwoju mowy, a nawet terapia logopedyczna możliwa jest już od pierwszych miesięcy życia dziecka. Wczesne rozpoznanie jakichkolwiek nieprawidłowości w rozwoju mowy jest szansą na krótszy i bardziej efektywny proces terapeutyczny.


Do logopedy należy się zgłosić gdy dziecko :
po 2 miesiącu życia:

– nie wokalizuje pierwszych samogłosek,
– nie wydaje dźwięków przypominających mowę,

po 4 miesiącu życia:
– nie skupia wzroku na twarzy drugiej osoby,
– nie odpowiada uśmiechem na uśmiech/mimiką na mimikę drugiej osoby,
– nie interesuje się dźwiękami otoczenia,
– nie reaguje na głos dorosłych,

po 6 miesiącu życia:
– nie „dialoguje” z dorosłym, powtarzając/naśladując sylaby otwarte,
– nie gaworzy samonaśladowczo,

po 8 miesiącu życia:
– nie wskazuje palcem,
– nie utrzymuje wspólnego z dorosłym pola uwagi,
– nie naśladuje oraz samodzielnie nie wypowiada sylab,

po 10 miesiącu życia:
– nie rozumie przekazów mimicznych,
– nie rozpoznaje wyrażeń dźwiękonaśladowczych,
– nie rozumie prostych słów, nawet tych o zabarwieniu emocjonalnym,

po 12 miesiącu życia:
– nie rozumie prostych poleceń, nawet popartych gestem,
– nie rozumie prostych nazw osób, przedmiotów, czynności,
– nie wypowiada samodzielnie kilku wyrazów (zbudowanych z sylab otwartych) – nazw osób, przedmiotów, czynności (świadomie nie używa słów mama, tata oraz kilku wyrazów dźwiękonaśladowczych),
– nie powtarza sylab i słów wypowiadanych przez dorosłego,
– nie podejmuje prób rysowania (bazgrania),
– nie podejmuje prób samodzielnego posługiwania się łyżką,
– nie pije z otwartego kubka,

po 18 miesiącu życia:
– nie rozpoznaje i nie rozróżnia słów i melodii śpiewanych mu piosenek,
– nie rozumie prostych zdań (poleceń, zakazów),
– nie zwiększa liczby używanych słów,
– nie buduje wypowiedzi jednowyrazowych,
– nie podejmuje prób łączenia dwóch wyrazów w wypowiedzi,
– nie powtarza sekwencji ruchów dorosłego,

po 2 roku życia
– nie wykonuje prostych poleceń (połóż, przynieś, podaj),
– nie łączy wyrazów w wypowiedzi dwuwyrazowe,
– nie dzieli wspólnego pola uwagi z dorosłym,
– nie skupia uwagi podczas czytania mu książeczki, opowiadania krótkiej historii,
– nie wymawia lub nieprawidłowo wymawia spółgłoski p, b, m, t, d, n, l, k, g, f, w, ś, ź, ć, dź,

po 2,5 roku życia:
– wykazuje niechęć do słuchania krótkiego czytanego tekstu, np. wierszyka,
– nie buduje zdań 2-3 elementowych,
– nie używa przyimków,

po 3 roku życia:
– nie wypowiada/nieprawidłowo wypowiada głoski szeregu syczącego (np. z językiem między zębami): s, z, c, dz (pod koniec 3 r.ż.)
– nie zwiększa zasobu używanych słów,
– nie buduje prostych zdań informujących o swoich oczekiwaniach i potrzebach,
– nie wykazuje oznak dominacji stronnej (lateralizacji)

po 4 r.ż.
– nie wypowiada/nieprawidłowo wypowiada głoski szeregu szumiącego: sz, ż, cz, dż (np. – zamienia je na s, z, c, dz lub ś, ź, ć, dź),
– w sposób charakterystyczny dla wcześniejszego etapu rozwojowego zmiękcza spółgłoski,
– niepoprawnie wypowiada spółgłoski p, b, m, t, d, n, l, k, g, f, w, ś, ź, ć, dź, s, z, c, dz
– nie posługuje się zdaniami rozwiniętymi, złożonymi,
– nie nazywa prostych związków przyczynowo-skutkowych, relacji czasowych, przestrzennych (brak użycia przyimków),
– nie używa przymiotników, przysłówków (wyrazów nazywających cechy),
– nie zadaje pytań,

po 5 r.ż.
– nie wypowiada prawidłowo spółgłoski r pod koniec 5 roku życia,
– mówi niespójnie,
– nie zadaje pytań, dotyczących wyjaśnienia rzeczywistości,
– nie używa metafor, porównań.

Ponadto należy skonsultować się z logopedą, gdy dziecko:
– nadmiernie się ślini,
– ssie wargę, policzek, kciuk,
– ma problemy z przyjmowaniem pokarmów (jako niemowlę ma trudności ze ssaniem),
– nawykowo oddycha przez usta,
– w czasie mówienia, zabawy, każdej innej aktywności wkłada język między zęby,
– ma ograniczone ruchy języka,
– mówi niepłynnie (powtarza dźwięki mowy, sylaby, wyrazy i/lub przeciąga dźwięki mowy w wyrazach i/lub blokuje się na początku wypowiadanego słowa),
– mówi bezdźwięcznie.


Następstwa opóźnionego czy nieprawidłowego rozwoju mowy mogą skutkować na przykład trudnościami w nauce czytania i pisania w niedalekiej przyszłości dziecka.

Serdecznie zapraszamy DZIECI do skorzystania z naszych usług w zakresie profilaktyki, poradnictwa, diagnozowania oraz terapii zaburzeń języka, mowy i komunikacji.

Zapraszamy do Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Sączu ul. Waryńskiego 1, 33-300 Nowy Sącz tel. 18 473 14 08 e-mail: ppppns@op.pl
Filie:
– ul. Partyzantów 15, 33-340 Stary Sącz tel. 18 446 13 60
– ul. Armii Krajowej 19, 33-330 Grybów tel. 18 445 03 25
– ul. Nadbrzeżna 3, 33-380 Krynica-Zdrój el. 18 471 55 34

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Sączu

mgr Aleksandra Tokarczyk

Neurologopeda

Dodano w PPPPNS i otagowano .