Grupa wsparcia dla pedagogów Szkolnych

Od kilku lat organizujemy w naszej Poradni spotkania dla pedagogów szkolnych (Harmonogram spotkań z pedagogami szkolnymi w roku 2017/2018). Mają one na celu dzielenie się doświadczeniami, omawianie trudnych sytuacji, z którymi pedagodzy spotykają się w swoich szkołach, wypracowywanie możliwych rozwiązań oraz ocenę skuteczności podejmowanych działań.

Moderatorem spotkań są mgr Aneta Małecka-Poręba, mgr Magdalena Kiełbasa