Indywidualne porady i konsultacje dla nauczycieli, rodziców i uczniów

Indywidualne porady i konsultacje dla nauczycieli, rodziców i uczniów po wcześniejszym osobistym lub telefonicznym ustaleniu terminu.