Interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa to działania mające na celu pomoc w poradzeniu sobie z trudną sytuacją, która jest źródłem silnego, obezwładniającego stresu. Dotychczasowe sposoby radzenia sobie stają się niewystarczające, przez co człowiek zaczyna odczuwać ekstremalnie silne uczucia lęku, gniewu, żalu, złości, wrogości, beznadziejności, czy bezsensowności. Często czuje że jego życie, czy dotychczas wyznawany system wartości nie ma sensu, nie przystaje do nowych warunków. W takich sytuacjach konieczna jest pomoc profesjonalisty, który pomoże przewartościować, znaleźć sens, poradzić sobie.

Nasi pracownicy pomagają w radzeniu sobie m.in. w sytuacjach:

 • śmierć bliskiej osoby;

 • samobójstwo w gronie najbliższych i znajomych;

 • bycie świadkiem wypadku z ofiarą śmiertelną;

 • klęski żywiołowe;

 • ofiary przestępstw (kradzieże, napaści, gwałty);

 • przemoc w szkole;

 • poczucie osamotnienie;

 • konflikty w szkole;

 • rozpad rodziny;

 • przemoc w rodzinie (fizyczna, psychiczna, seksualna);

 • uzależnienia (alkoholizm, narkomania);

 • niepełnosprawność członka rodziny;