Mediacje – pomoc w rozwiązywaniu konfliktów.

Mediacje to sposób rozwiązywania konfliktów w taki sposób, by nikt nie czuł się przegrany. Pozwala na wypracowanie rozwiązań satysfakcjonujących dla wszystkich stron konfliktu (rodzice, dzieci, nauczyciele). Mediator  to osoba bezstronna, neutralna, której zadaniem jest pomoc w komunikacji między stronami sporu oraz wypracowanie porozumienia, ugody. Mediator nie narzuca rozwiązań. Jego zadaniem jest łagodzenie napięcia i kierowanie rozmowy w taki sposób, aby udało się wypracować kompromis.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny.