Prelekcje, prezentacje, wykłady, rady pedagogiczne

Przykładowa tematyka:

  • Aktywny uczeń, wspierający nauczyciel – skuteczna motywacja do nauki”;

  • Co powinniśmy wiedzieć o cyberprzemocy”;

  • Jak rozumieć opinie i orzeczenia i jak dostosowywać wymagania edukacyjne”;

  • Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zaburzeniom emocjonalnym u młodzieży”;

  • Przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnych”.

Jesteśmy otwarci na potrzeby szkoły. Pisemne prośby przyjmowane są w godzinach pracy poradni. Terminy ustalane indywidualne po konsultacji z Dyrekcją.