Prowadzenie specjalistycznych zajęć indywidualnych lub grupowych

  • zajęć rozwijających uzdolnienia;

  • zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno–społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;