Przesiewowe badania logopedyczne

Przesiewowe badania logopedyczne dla dzieci uczęszczających do kl. “0” w szkołach i w przedszkolach oraz wykonujemy przesiewowe badania słuchu, mowy i wzroku przy pomocy “Platformy do badania zmysłów”.

Ponadto prowadzimy badania przesiewowe w zakresie ryzyka wystąpienia dysleksji rozwojowej wśród uczniów klas II i III szkoły podstawowej.

Badania przeprowadzane są na terenie szkół i przedszkoli w terminach ustalanych indywidualnie na pisemną prośbę i po uzyskaniu zgody od rodziców uczniów.