Sieć współpracy i samokształcenia

Sieć współpracy i samokształcenia (dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów) oraz wspomaganie przedszkoli szkół i placówek ukierunkowane na poprawę jakości ich pracy.