Szkoła Dla Rodziców i Wychowawców

Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców chcących rozwijać własne kompetencje, poszukujących pomocy w zakresie rozwiązywania dylematów i problemów napotykanych w codziennym życiu.

Tematyka:

  • formułowanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane,

  • rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,

  • aktywne, wspierające słuchanie,

  • motywowanie dziecka do współdziałania,

  • modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka,

  • uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole,

  • wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,

  • budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka,

  • konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.

Czas trwania cyklu: 10-12 spotkań. Czas trwania spotkania: 3 godziny zegarowe. Liczba uczestników: ok. 12 osób.

Prowadzący: mgr Barbara Gołaszewska-Sierotowicz, mgr Urszula Grzegorczyk