Warsztaty dla dzieci i młodzieży

  • integracyjne;

  • profilaktyczne przeciwdziałania agresji w klasie;

  • motywujące do nauki, ze zwróceniem uwagi na skuteczne techniki uczenia się;

  • zawodoznawcze z zakresu doradztwa zawodowego;

  • przeciwdziałania cyberprzemocy,

  • komunikacji interpersonalnej,

  • sposoby rozwiązywania konfliktów w klasie,

  • radzenie sobie z emocjami,

  • ćwiczenia postaw asertywnych w relacjach rówieśniczych,

  • inne, wynikające z aktualnych potrzeb szkoły (po wcześniejszej konsultacji).