Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek

Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek polega na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy przedszkola, szkoły lub placówki w zakresie:

  • wynikającym z kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, ustalanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

  • wymagań stawianych wobec przedszkoli, szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej,

  • realizacji podstaw programowych;

  • rozpoznawania potrzeb dzieci i młodzieży oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania,

  • analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników egzaminów,

  • potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków,

  • innych potrzeb wskazanych przez przedszkole, szkołę lub placówkę.”;