WAŻNE – konferencja “Wspomaganie szkół w budowaniu efektywnych relacji”

WAŻNE
W związku z organizowaną konferencją we współpracy z Kuratorium Oświaty pt. “Wspomaganie szkół w budowaniu efektywnych relacji.” w dniu 10.12.2015r., istnieje konieczność przesunięcia spotkania grupy wsparcia na dzień 08.12.2015r. o godzinie 10.00 w Starostwie Powiatowym.
Zaproszenia drogą mailową zostaną w najbliższym czasie rozesłane do szkół.
Pozdrawiamy serdecznie.