Jak wykorzystać potencjał mózgu w procesie uczenia się, czyli uproszczona instrukcja obsługi najbardziej skomplikowanej maszyny świata

Życie człowieka pomalowane jest na kolor jego wyobraźni”

Marek Aureliusz

Szkolenie online

Termin konferencji szkoleniowej

I część 19 marca – 5 godzin, II część 26 marca – 5 godziny

Początek godzina 1000

Jak wykorzystać potencjał mózgu w procesie uczenia się czyli uproszczona instrukcja obsługi najbardziej skomplikowanej maszyny świata”1.

PROGRAM

I dzień

Inauguracja konferencji

Pan Starosta Powiatu Nowosądeckiego Marek Kwiatkowski

 1. Neuroedukacja – wszystko co musimy wiedzieć na pierwszy raz.

Jesteśmy świadkami rodzącej się nowej dziedziny wiedzy. Neuroedukacja to byt dopiero powstający, zmaga się z tym, z czym wszystko co nowe. Nie został do końca sprecyzowany zakres działań, jak ją identyfikować, jaką będzie miała metodologię. Można jednoznacznie stwierdzić że ma charakter transdyscyplinarny. Nie wiadomo jednak jeszcze co to oznacza dla szkoły, czy mamy być przerażeni, czy mamy się cieszyć. Warto zadać pytanie kto może powiedzieć o sobie że jest specjalistą mającym świadomość swojej niewiedzy czy tylko kimś, kto posługuję się terminologią nie znając jej znaczenia, udając nowatora rozpowszechniającego mity na temat tego czego nie rozumie.

Bibliografia:

Artykuł – Izabelle Rudzińska „Neuroedukacka”

Czas prelekcji 60 min.

Prowadzący:

mgr Leszek Marek Misiewicz – pedagog specjalny, neuropedagog, neurodydaktyk, certyfikowany terapeuta Metoda Biofeedback, Metody Johansena IAS, terapeuta zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży, absolwent Akademii Pedagogicznej
w Krakowie, Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, nauczyciel wykładowca, autor artykułów poświęconych tematyce dotyczącej innowacyjnych metod percepcji informacji, dyrektor poradni psychologiczno – pedagogicznej, specjalista w zakresie zarządzania w oświacie oraz służbie zdrowia.

 1. Elementarna wiedza o strukturze i funkcjach mózgu.

Mózg działa jak maszyna wykonująca miliony równoległych obliczeń która w czasie rzeczywistym dekoduje informacje docierające do niego z różnych peryferyjnych detektorów jakimi są zmysły, z których najbardziej aktywnym jest wzrok. Funkcjonowanie mózgu można porównać do samouczącego się algorytmu z czego umysł stanowi oprogramowanie, on sam z kolei jest najwspanialszym, najbardziej tajemniczym urządzeniem – owocem ewolucji. Mózg nie jest komputerem w sensie dosłownym, nie jest hardware’em ani software’em, nazywany bywa wetware’em co
w sposób obrazowy podkreśla jego biologiczną naturę.

Czas prelekcji 90 min.

Prowadzący:

Lek. Iwona Terczyńska – absolwentka Akademii Medycznej w Krakowie – 1991r. Posiada specjalizacje z zakresu: pediatria, neurologia dziecięca, elektroencefalografia kliniczna. Do 1997 r pracowała w szpitalu św. Ludwika
w Krakowie. Od 1998 jest starszym asystentem w Instytucie Matki i Dziecka Kliniki Neurologii, pracuje jako konsultant Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka, współpracuje z oddziałami noworodkowymi warszawskich szpitali na Żelaznej i Karowej.

Szczególne zainteresowania zawodowe: neurologia noworodka, elektroecnefalografia wieku rozwojowego, diagnostyka zespołów padaczkowych uwarunkowanych genetycznie.

 1. Jak mózg poznaje rzeczywistość – czyli jak uczy się mózg?.

Nauki filozoficzne w kwestiach poznawczych zazwyczaj odgrywają rolę sprawczą.
Z perspektywy pedagogiki, psychologii oraz neurologicznych podstaw uczenia, mózg odgrywa istotną rolę. W związku z powyższym niniejszy wykład poświęcony jest następującym zagadnieniom.

 • Po co nam percepcja?

 • Czym jest proces uczenia się w ciągu życia?

 • Dlaczego u dzieci tworzą się trudności w zakresie uczenia się?

Czas prelekcji 60 min.

Prowadzący:

Urszula Ogonowska – dyplomowana nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej. Pracuję z uczniem zdolnym, realizuje własne innowacje dydaktyczno – wychowawcze. Współautorka artykułów o zastosowaniu metody 6-ciu myślowych kapeluszy jako metodzie aktywizującej uczniów w edukacji wczesnoszkolnej.

 1. Mózg w stresie.

Najnowsze badania pokazują, że długotrwały stres niszczy pamięć oraz ma destrukcyjny wpływ na mózg. Wysoki poziom kortyzolu może spowodować nie tylko złe samopoczucie, ale także liczne problemy poznawcze. Przewlekły stres powoduje depresję, problemy w relacjach z ludźmi, przyczynia się do wielu chorób niejednokrotnie o podłożu psychosomatycznym.

Czas prelekcji 60 min.

Prowadzący:

Joanna Cięciwa z wykształcenia psycholog, filozof, psychoterapeuta. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Prowadzi psychodynamiczną psychoterapię dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.

Dyskusja, podsumowanie I dnia konferencji – 30 minut

II dzień

 1. Rozwijanie uważnej obecności według metody Rogersa Vittoz’a

Metoda Vittoza jest ukierunkowana na rozwijanie receptywności rozumianej jako: kontakt ze światem zewnętrznym, świadomość własnego ciała, świadomość prostych czynności dnia powszedniego, rozwijanie umiejętności bycia tu i teraz, wyciszania gonitwy myśli, dobrego radzenia sobie z przeżyciami. Metoda Vittoza wykorzystywana jest w terapii depresji, zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych, stanach lękowych, ale też jako metoda rozwijania dobrego samopoczucia, sprawności pamięci, koncentracji uwagi. Rogers Vittoz jako lekarz miał bardzo medyczne podejście do problemów psychologicznych: uważał, że zaburzenia psychiczne muszą mieć związek z nieprawidłowym funkcjonowaniem organu jakim jest mózg
i w związku z tym szukał metod diagnozy tego stanu oraz jego stabilizowania (reedukacji).

Czas wykładu: 60 min

Prowadzący:

mgr Halina Czerwińskapsycholog, pedagog, mediator, certyfikowany przez ORE trener programu Szkoła dla Rodziców i Wychowawców. Trener profilaktyki zintegrowanej, specjalista z zakresu komunikacji interpersonalnej i edukacji emocjonalnej, wykładowca w Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu. Prezes Fundacji Ostoja i Dyrektor Poradni „Ostoja” Zespołu Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej. Autorka książki „Szkoła dla rodziców w pigułce – samouczek wychowawczy” oraz artykułów publikowanych na łamach czasopism: Hejnał Oświatowy, Wychowawca, Dobry Tygodnik Sądecki oraz artykułów zamieszczanych w Banku Dobrych Praktyk w ORE. Autorka programu profilaktycznego „Mediacje rówieśnicze – droga do pojednania” oraz treningu umiejętności społecznych „Porozmawiajmy ze sobą” a także programu rozwoju kompetencji emocjonalnych dla uczniów klas I-VIII „Edukacja emocjonalna”. Realizatorka programu profilaktycznego Archipelag Skarbów oraz programu skierowanego do nauczycieli pt. Golden Five. Inspiratorka i współorganizatorka konferencji naukowych oraz międzynarodowych projektów, takich, jak: Commenius Regio – Uczenie się przez całe życie, Erasmus +.

Bibliografia:

Roger Vittoz (1910). Leczenie psychonerwic poprzez reedukację kontroli mózgowej (Traitement des psychonevroses par la reeducation du controle cerebral)

Antoni Kępiński (2004). Lęk. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Karen Horney (1982). Neurotyczna osobowość naszych czasów. Warszawa: PWN

 1. Techniki pracy z dzieckiem wspomagające procesy uczenia się
  i nabywania kompetencji poznawczych.

Na przestrzeni, choćby ostatnich lat, powstało wiele teorii dotyczących nauczania, technik pracy, motywowania i aktywizowania dzieci oraz uczniów, wspomagających procesy uczenia się. Analizując je po kolei można by dojść do przekonania, że już wszystko zostało w tej kwestii powiedziane. Ponadto tak naprawdę nie ma prostych rozwiązań na dobre nauczanie, które dałoby się zastosować we wszystkich sytuacjach, ponieważ każdy nauczyciel jest po części autorem własnego planu pracy. Jednakże wymogi współczesnego świata wyznaczają pewne określone oczekiwania wobec ludzi młodych kończących edukację. Zatem, odnalezienie swojego miejsca przez naszych absolwentów w obecnej cywilizacji, wymaga od nich zdobycia nie tylko kwalifikacji zawodowych, ale również ukształtowania uniwersalnych, osobistych kompetencji kluczowych, w tym kompetencji poznawczych. Wydaje się więc, że to właśnie nauczyciele i szkoła oraz czas nauki powinni temu rozwojowi w tym obszarze intensywnie sprzyjać. Warto sobie uzmysłowić, iż niektóre metody nauczania, techniki pracy z uczniem, a zarazem organizowanie procesu dydaktycznego będą kształtować kompetencje kluczowe. Szczególny akcent, w tym kreowaniu sylwetki naszego dziecka, powinien paść na aktywizujące strategie i metody nauczania
i uczenia się, które w efekcie końcowym przełożą się na rozwijanie kompetencji poznawczych, a przede wszystkim umiejętności uczenia się, istotnej
w przygotowaniu ich do wyzwań XXI wieku.

Czas prelekcji 60 min.

Prowadzący:

Aneta Małecka-Poręba – od 1998r. pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, od 2012 r. w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Sączu. Ukończyła liczne szkolenia, kursy, warsztaty i formy doskonalenia zawodowego pozwalające min. na diagnoz i pracę z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,. Czynnie od wielu lat, prowadzi warsztaty o różnej tematyce dostosowane do oczekiwań i potrzeb, adresowane bezpośrednio do uczniów szkół podstawowych i średnich oraz nauczycieli. i rodziców. Od 2013r. wielokrotnie prowadziła, jako ekspert, szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli szkół,
w ramach projektów unijnych realizowanych na terenie powiatu brzeskiego
i tarnowskiego. Na V Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Wyzwania współczesnej edukacji – rozwijanie kluczowych kompetencji w kształceniu
i wychowaniu”, zorganizowanej w Instytucie Pedagogicznym PWSZ w Nowym Sączu w 2018 roku, wygłoszony referat: „Rozwój kompetencji kluczowych u dzieci
i młodzieży wymogiem współczesnej cywilizacji”. Od 2018 roku pracuje jako nauczyciel akademicki (wykładowca) w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
w Nowym Sączu.

Magdalena Kiełbasa – od 2012r. pracuje w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Sączu. Ma długoletnie doświadczenie
w pracy w szkole podstawowej, ponadpodstawowej jako pedagog szkolny
i nauczyciel współorganizujący proces kształcenia. Posiada kwalifikacje pedagoga, oligofrenopedagoga i doradcy zawodowego. Ukończyła liczne szkolenia, kursy, warsztaty i formy doskonalenia zawodowego pozwalające min. na diagnozę i pracę
z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, systematycznie prowadzę doradztwo zawodowe dla młodzieży oraz osób dorosłych. Ponadto posiadam certyfikat potwierdzający kompetencje w pracy z uczniami zdolnymi w ramach projektu Małopolskie Talenty
realizowanego przez Województwo Małopolskie reprezentowanym przez Departament Edukacji i kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

 1. Czy cokolwiek wiemy na temat Metody Lozarowa?

 • najciekawsze tropy w SUPERUCZENIU,

 • sugestopedia czyli przełom w nauczaniu,

 • koncerty – samo jądro sugestopedii – omówienie metody i jej wykorzystanie.

 • Metoda Lozarowa a Neurofeedback.

Dźwiękowa stymulacja wyposaża mózg w energię i otwiera nowe, bardziej efektywne ścieżki neurologiczne” S. Ostrander L. Schroeder

Czas prelekcji 60 min.

Prowadzący:

mgr Leszek Marek Misiewicz

 1. Narzędzia diagnostyczno – terapeutyczne do pracy z dziećmi i młodzieżą.

 • Prezentacja Metody – kontakt.

 • Gdzie nabyć Neurofedback?

 • Szkolenia z zakresu wiedzy na temat terapii Metodą Neurofeedback

 • Stymulacja prądem stałym tDCS/tACS

 • Program „ Aktywna Tablica”.

 • Jak pozyskać środki?

Przedstawiciele Firmy Elmiko Biosignals

Czas prelekcji 90 min.

Dyskusja, podsumowanie konferencji – 30 minut

Opracował: Leszek Marek Misiewicz

1 Niniejsze szkolenie jest kontynuacją konferencji która odbyła się 29 – 30 11. 2019 r.
w Nowym Sączu pt. „Co mówi mózg dziecka – nowe trendy w neuropedagogice”, które miało miejsce w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu pod patronatem Starosty Nowosądeckiego