Jaką szkołę wybrać po szkole podstawowej?

PAMIĘTAJ:

Wybierz zawód, który kochasz, a nie przepracujesz żadnego dnia w życiu.”

Konfucjusz

Jaką szkołę wybrać po szkole podstawowej?

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Jeśli wybie­rasz zawód, który jest dostępny do­piero na studiach wyższych (np. prawnik, lekarz, dziennikarz, psy­cholog), to zastanów się nad liceum ogólnokształcącym.

Jest to typ szkoły, którego ukończe­nie umożliwia uzyskanie świadec­twa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

Ten typ szkoły proponuję także uczniom, którzy mając dobre oceny, nie wiedzą, czym chcieliby się zawodowo zająć w przy­szłości. Wówczas zyskują dodatkowe 4 lata na pod­jęcie decyzji edukacyjnej i zawodowej :p.

Absolwenci lice­ów ogólnokształcących po ukończe­niu ostatniej klasy programowo najwyższej uzyskują wykształcenie średnie, co daje im możliwość ubie­gania się o przyjęcie do szkół poli­cealnych. Po zdaniu egzaminu ma­turalnego uzyskują prawo do ubie­gania się o przyjęcie na studia wyższe lub szkoły pomaturalne.

Pamiętaj jednak, że po li­ceum ogólnokształcącym nie masz żadnych kwalifi­kacji zawodowych, konieczne jest więc podjęcie dalszej nauki w szkole policealnej lub na studiach wyższych.

TECHNIKUM

Wybierając pięcioletnie technikum masz pewność, że po jego ukończeniu będziesz miał dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Ta szkoła zapewnia dobre przygotowanie do wyższych studiów technicznych (np. na politechnikach).

Zatem decydując się na wybór tego typu szkoły ponadpodstawowej wybierasz zawód (np. technik mechanik pojazdów samochodowych) i jednocześnie zdobywasz wykształcenie średnie, którego ukoronowaniem jest matura. Polecam ten typ szkoły jeśli marzysz o tym, by zdobyć zawód i móc szukać pracy bądź, by mając konkretny zawód, myśleć o studiach.

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

Wybierając trzyletnią szkołę branżową I stopnia, pamiętaj o tym, że jej ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie.

Możesz też dalej kształcić się w dwuletniej szkole branżowej II stopnia. Zdać kwalifikacje i maturę tzw. zawodową i iść na studia techniczne.

Polecam Ci ten typ szkoły, jeśli jesteś zainteresowany szybkim zdobyciem konkretnego zawodu i marzysz o podjęciu pracy, o własnych pieniądzach. Wybierając szkołę branżową, możesz spodziewać się dużej liczby godzin zajęć praktycznych, które służą przede wszystkim nabywaniu kompetencji zawodowych potrzebnych w wybranym zawodzie. Zatem mniej teorii, a więcej praktyki zawodowej.

Jak szukać informacji o zawodach?

Przede wszystkim dobrze jest wiedzieć:

  • co robi osoba wykonująca dany za­wód, jakie ma zadania, jakie wy­konuje czynności?,
  • jakie są wymagania wobec osób zainteresowanych określonym zawodem?,
  • w jakich warunkach wykonuje się pracę w danym zawodzie?,
  • jakie są przeciwwskazania do pracy w danym zawodzie (kto nie powi­nien wykonywać tego zawodu głów­nie ze względu na stan zdrowia)?,
  • jakie trzeba zdobyć wykształce­nie, by móc wykonywać dany zawód?,
  • jakie są możliwości doskonalenia zawodowego, poszerzania zakresu kompetencji w zawodzie?,
  • jakie są szanse na znalezienie pra­cy?.

Polecam obejrzeć dostępne na portalach internetowych filmy o zawodach.

Co należy wziąć pod uwagę wybierając dalszą drogę kształcenia?

Przede wszystkim: zastanów się nad tym jakie masz: zainteresowania, uzdolnienia, pasje, stan zdrowia, osobowość i motywację do nauki.

Ze względu na ograniczenia związane z epidemią koronowirusa, możesz zapoznać się z ofertami rekrutacji szkół ponadpodstawowych z naszego regionu dostępnymi na stronach internetowych. W szkołach tych pod telefonem dyżurują pracownicy, więc zawsze możesz zapytać o nurtujące Cię kwestie. Analizując propozycje kształcenia w technikach zwróć uwagę na rozszerzone przedmioty.

Jakich unikać błędów:

Najczęściej popełnianym przez młodzież błędem przy wyborze zawodu jest kierowanie się modą, aktualną wysokością zarobków w danej branży, barak wiary w swoje możliwości, dołączanie do grupy kolegów, realizowanie niespełnionych marzeń  rodziców lub po prostu odkładanie tej decyzji na ostatnią chwilę.
Każdy z nas jednak jest odpowiedzialny za swoje życie i swoje wybory. Dlatego bądź kapitanem statku i sam wybieraj kierunek celu. 

Polecam stronę, do przeliczania punktów.

https://takzdam.pl/kalkulator-punktow/

Serdecznie zapraszam do kontaktu telefonicznego (18 443 56 78) lub drogą e-mail m.kielbasa@ppppns.pl

Magdalena Kiełbasa – doradca zawodowy.